tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

Časopis Môj dom

Redakcia:
Erika Kuhnová
e-mail: erika.kuhnova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 263

Katarína Barošová
e-mail: katarina.barosova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 261

Miroslava Maceková
e-mail: miroslava.macekova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 246

Natália Žáková
e-mail: natalia.zakova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 273


Predplatné:

web: http://predplatne.jaga.sk
e-mail: predplatne@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 283
JAGA GROUP, s.r.o.
oddelenie predplatného, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Fakturačné údaje

Sídlo: JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
IČO: 35 705 779
IČ DPH: SK2020265258

Kancelária, poštová adresa:
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN: SK94  7500 0000 0007 0211 4133
SWIFT: CEKOSKBXRedakcia internetových médií
Oliver Vysloužil
e-mail: oliver.vyslouzil@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 248

Ekonomické oddelenie
e-mail: ekonom@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 203

Distribučné oddelenie
Marek Pavlásek
e-mail: distrib@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 202

Marketingové oddelenie
Zuzana Koporcová
e-mail: marketing@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 215, 0903 736 035


Inzertné podklady
e-mail: podklady@jaga.sk

Zuzana Drábová
e-mail: zuzana.drabova@jaga.sk
tel.č.: + 421 2 50 200 223

Iveta Mužíková
e-mail: iveta.muzikova@jaga.sk
tel.č.: + 421 2 50 200 224, + 421 903 55 11 45


Obchodné oddelenie

e-mail: obchod@jaga.sk

Obchodný riaditeľ
Ľudmila Prekalová
e-mail: ludmila.prekalova@jaga.sk
tel.č.: +421 903 592 378

Obchodní manažéri
Katarína Lipovská
e-mail: katarina.lipovska@jaga.sk
tel.č.: +421 903 288 511

Martin Moravčík
e-mail: martin.moravcik@jaga.sk
tel.č.: +421 903 873 005

Jaroslava Omastová
e-mail: jaroslava.omastova@jaga.sk
tel.č.: +421 903 245 665

Zuzana Schmidtová
e-mail: zuzana.schmidtova@jaga.sk
tel.č.: +421 902 982 999

Juraj Vilkovský
e-mail: juraj.vilkovsky@jaga.sk
tel.č.: +421 903 246 321