tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

MD_2casopisy_v250_201507

 

Predplatné na rok či na dva?

Cena za polročné predplatné: 8,00 € vrátane DPH
Cena za ročné predplatné: 15,00 € vrátane DPH
Cena za dvojročné predplatné: 26,00 € vrátane DPH

(Periodicita: 11-krát ročne + 1-krát špeciál)

Ako si objednať predplatné?

Online: ONLINE objednávka
Emailom: predplatne@jaga.sk
Telefonicky: 02/50 200 283
Poštou: JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava